Flere ønsker restriktiv alkoholpolitikk

Flere vil ha en restriktiv alkoholpolitikk

Befolkningen ønsker i stor grad å beholde dagens alkoholpolitikk. Stadig færre ønsker en liberalisering. Det viser to ferske undersøkelser.

Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) gjennomfører jevnlige undersøkelser der de ser på hva befolkningen mener om norsk alkoholpolitikk. De finner at en stadig større andel av befolkningen støtter en restriktiv alkoholpolitikk i Norge.

I tillegg har TNS Gallup på oppdrag fra Actis gjennomført en landsrepresentativ spørreundersøkelse om befolkningens holdninger til alkohol- og narkotikapolitikken. Denne sier oss ikke noe om utvikling over tid, men gir et øyeblikksbilde av befolkningens holdninger til alkoholpolitikken.

SIRUS-undersøkelsen

Årlige spørreundersøkelser i perioden 2005 til 2009 viser at flere og flere nordmenn gir sin støtte til en restriktiv alkoholpolitikk. For eksempel svarte 26 prosent av de spurte at de var uenige i at alkohol var for dyrt i 2005. I 2009 svarte 41 prosent det samme.

30 prosent av de spurte var uenige i at det burde være mulig å kjøpe vin i butikk i 2005. I 2009 hadde andelen økt til 39 prosent. Andelen som var uenig i at det burde være mulig å kjøpe brennevin i butikk var langt høyere, og økte fra 74 til 82 prosent i perioden.

I tillegg til holdningsendringene viste spørreundersøkelsene

 • en økt tro på at virkemidler som høye alkoholpriser, vinmonopol-ordning og regulering av skjenketider er effektive for å redusere alkoholrelaterte skader.
 • en økt tro på at dersom folk drikker mer, vil det gi en markant økning i dødsfall på grunn av sykdom, mord, selvmord og ulykker.

Flere forklaringer

Forskerne mener at en av forklaringene på denne holdningsendringen er at flere tror det er mulig å begrense de alkoholrelaterte skadene gjennom prisreguleringer og tilgjengelighetsbegrensinger.

Den økte støtten for en restriktiv alkoholpolitikk også sees i sammenheng med andre forhold. Økningen i antall vinmonopol, lengre åpningstider på skjenkesteder, samt at alkohol relativt sett har blitt billigere er andre mulige forklaringer. Dette begrunnes med at når tilgangen på alkohol blir bedre og prisen går ned, vil disse faktorene i mindre grad påvirke folks liv. Derfor kan folk i større grad støtte dem.

Nordmenns alkoholforbruk har økt i takt med den økte tilgjengeligheten. Dette kan ha ført til at flere har opplevd negative konsekvenser av alkohol – knyttet til egen og andres bruk. Dette kan igjen ha ført til at flere ser behovet for å føre en restriktiv alkoholpolitikk.

Actis-undersøkelsen

I denne undersøkelsen finner de en sterk støtte for vinmonopolordningen og reklameforbudet mot alkohol. Tre av fire ønsker å bevare Vinmonopolet, og så mange som åtte av ti vil beholde reklameforbudet mot alkohol. Også dagens alkoholavgifter og skjenketider er populære, 53 prosent mener disse bør være som i dag. 55 prosent ønsker å beholde dagens salgstider for alkohol.

- Resultatene viser at dagens alkoholpolitikk har stor støtte i befolkningen. I det siste har vi sett en rekke utspill fra noen partier som ønsker å liberalisere alkoholpolitikken. Undersøkelsen viser at det sannsynligvis ikke er mange velgere å vinne på denne typen frierferd, sier Actis’ styreleder Arne Johannessen.

Tall fra Actis’ undersøkelse:

Alkoholavgifter:

 • 53 % mener alkoholavgiftene bør være som i dag
 • 10 % mener de bør økes
 • 32 % mener de bør reduseres
 • 5 % svarte «vet ikke»

Skjenketider:

 • 53 % mener skjenketidene bør være som i dag
 • 17 % mener de bør økes
 • 25 % mener de bør reduseres
 • 5 % svarte «vet ikke»

Salgstider:

 • 55 % mener salgstidene for alkohol bør være som i dag
 • 33 % mener de bør økes
 • 10 % mener de bør reduseres
 • 2 % svarte «vet ikke»

Vinmonopolet:

 • 74 % mener ordningen bør bestå
 • 22 % ønsker ordningen avviklet
 • 4 % svarte «vet ikke»

Reklameforbud mot alkohol:

 • 79 % mener dagens reklameforbud bør bestå
 • 18 % svarer nei til dette
 • 3 % svarte «vet ikke»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>