polet

Bevar polet

I dette debattinnlegget, som sto på trykk i Bergens Tidende onsdag 25. september, argumenterer Hanne Cecilie Widnes for hvorfor en ny regjering bør bevare Vinmonopolet.

Av: Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT

Høyre, Venstre, Frp og KrF er i gang med samtaler om en felles regjeringsplattform. Tre av partiene gikk til valg på en mer liberal alkoholpolitikk.

Nordmenn og store mengder lett tilgjengelig og billig alkohol er en dårlig kombinasjon. Vinmonopolet, alkoholavgiftene, reklameforbudet og salgs- og skjenketidene bidrar til å dempe alkoholforbruket. Dette begrenser de negative konsekvensene av fyll for den som drikker og for de som er rundt. Alkoholpolitikken er med andre ord det viktigste verktøyet vi har i rusforebyggingen.

FrP og Venstre vil på ulikt vis avvikle eller bygge ned polet. Dersom det skjer får vi aldri polet tilbake. Vi kan ikke reversere opphevelsen av et statlig monopol. Mister vi Vinmonopolet, kan vi gå fra under 300 vinmonopol til spritsalg i over 4000 dagligvarebutikker.  Høyre, Venstre og Frp vil fjerne den nasjonale grensa for skjenketid. Det åpner i praksis for døgnåpen skjenking. Forskningen viser entydig at utvidede skjenketider gir mer vold.

Vi oppfordrer vi den kommende regjeringen til å føre en alkoholpolitikk som skjermer barn og unge, og setter folkehelse og forebygging først.