Sterkogklar2

Et godt år for Sterk&Klar

-2013 har vært et godt år for Sterk&Klar, forteller prosjektleder Roald Heggernes. Godt frammøte på foreldretreffene og gode tilbakemeldinger fra foreldre bekrefter dette.  Vi har iverksatt  pilotprosjekter i de tre kommunene (Sola, Herøy og Bø) for å utvikle en modell for framtidig drift av prosjektet med en enda sterkere lokal forankring  og  6 nye skoler er blitt med i prosjektet. Totalt var det i høst 23 skoler som startet med det treårige Sterk&Klar – programmet-. I tillegg videreføres programmet på 15 skoler som startet i 2010, 15 skoler som startet i 2011 og 17 skoler som startet i 2012. Heggernes forteller at det i år totalt er gjennomført  71 foreldretreff. Totalt har 4500 foreldre dette året fått tilbud om å være med på Sterk&Klar-aktiviteter.

Som vanlig har prosjektets faglige rådgiver Oddvar Bjørnestad gjennomført samtlige foredrag på 8. trinn om «grensesetting og foreldresamarbeid» og på 10. trinn om «mestring og selvtillit» med stor suksess og gode tilbakemeldinger. Det er gledelig å registrere at de «nye» formidlerne som har gjennomført treffene på 8. trinn om «unges debutalder og foreldresamarbeid» og på 9. trinn om «Ros og positivt fokus» også har fått mange gode tilbakemeldinger. Opplæringen av nye formidlere, som vi har jobbet sammenhengende med de siste årene, begynner med andre ord å gi resultater.

Heggernes forteller også at man i 2013 har arbeidet mye med å styrke samarbeidet med skolene når det gjelder informasjon til foreldrene i forkant av treffene og også når det gjelder den praktiske tilretteleggingen av treffene. Prosjektets informasjonsrutiner direkte overfor foreldre og foresatte er blitt styrket og fornyet. Skolenes- og Fau’s oppgaver og forventningene til hvordan de skal løse disse er blitt tydeligere.   Dette har vært viktig i forhold til oppslutningen på foreldretreffene, avslutter Roald Heggernes.