1500763_715657068454034_259608717_o

IOGT er blitt medlem i Matsentralen!

I løpet av 2013 er Matsentralen blitt etablert i Oslo.  I utgangspunktet var det de store organisasjonene -Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen – som etablerte sentralen i nært samarbeid med departementet, næringsmiddelindustrien og handelsnæringen.  Årsaken var at det i Norge går store mengder mat til spille.  Mat som kan mette tusener, men som i stedet blir et avfallsproblem.  I IOGT har vi alt i mer enn 10 år arbeidet med innsamling av mat og utdeling av den gjennom våre SON-senter.

Odd Kjell Ingvaldsen, som har ansavret for det sosiale arbeidet i IOGT, mener det er en stor fordel at IOGT er blitt medlemmer i Matsentralen SA.  - Vi kan da ta del i maten som samles inn, samtidig som vi tror det blir lettere å holde på våre leverandøre, når vi er medlemmer der.  I Matsentralen er behandlingen av maten, oppbevaringen  og distribusjonen sentrale element.  Medlemskapet i Matsentralen gir dermed leberandørene våre garanti for at det de leverer, blir behandlet og brukt i tråd med de rettningslinjene som er satt opp.

Marit Lande som er leder av vår næringsavdeling og ansvarlig for sentrallageret til Sammen om nøden-prosjektet i Grimstad gir uttrykk for at dette er et gode for arbeidet vårt, og ser fram til å bli en del av dette nye systemet.