graf2

- Kjempebra forslag om skjenkekontroll

Regjeringen har foreslått nye regler for kommunenes skjenkekontroll og reaksjoner for brudd på alkoholloven. IOGT er veldig fornøyd med forslaget som nå har vært på høring.

Les høringsnotatet fra regjeringen her
Les IOGT og Juventes høringsuttalelse her

Strengere reaksjoner

I forslaget som har vært ute på høring frem til i dag, foreslår regjeringen å blant annet å innføre et prikkbelastingsstystem for hele landet. Dette systemet er langt strengere enn praksisen i de fleste kommunene i dag.

Regjeringen foreslår også å styrke kommunenes kontroll av salgssteder og skjenkesteder for alkool.

Riktig endring

- Forslaget er en svært viktig og riktig endring av reglene rundt bevillingskontroll og sanksjoner ved brudd på alkoholloven. Det har lenge vært et behov for styrking av kontrollene og en strengere håndheving av alkoholloven, sier IOGTs generalsekretær, Hanne Cecilie Widnes.

Hun er overbevist om at de foreslåtte reglene vil forebygge ungdomsfyll, vold, ulykker og seksuelle overgrep.

Mange innspill

IOGT har skrevet enn høringsuttalelse i samarbeid med Juvente. Vi har mange innspill til hvordan reglene som har blitt foreslått kan bli enda bedre. Men generelt er IOGT svært positive til endringene.