DSC_3031b

Nordismen lever i IOGT

IOGT er sammen med de andre IOGT-organisasjonene i norden medlem i samarbeidsorganet NGR. I helgen var vi samlet til årsmøte og seminar i Åbo i Finland. De nordiske landene, med unntak for Danmark, har mye felles i alkoholpolitikken. BL.a monopolene både i Norge, Sverige, Finland, Island og Færøyene. Ny forskning som Per Leimar, alkoholpolitisk konsulent i IOGT-NTO, la frem viste at støtten til ordningene har økt i alle de nordiske landene fra tidlig på 2000-tallet og til i dag. I dag er det et flertall i alle land som støtter opp om at vi bør ha monopol for vin- og sprit.

De ulike medlemsorganisasjonene fikk også mulighet til å presentere nytt fra deres aktiviteter akkurat nå. Det ble en bred samling av prosjekter fra skoleprosjekt på Island til arbeid  mot passiv drikking i Norge og muligheten til å bli med på et folkehøgskolekurs på distans om prosjektstyring i Sverige.

På årsmøtet til NGR ble Kjell-Ove Oscarsson gjenvalgt til leder, mens leder i IOGT, Hanne Ringdal, ble valgt som nestleder. Tidligere har NGR hatt årlige sommerkurs for nordiske deltakere. Nå kommer man til å arbeide for at medlemmer fra andre land inviteres inn til arrangementer som medlemsorganisasjonene har. Bl.a til den store sommerfestivalen i slutten av juni i Sverige. Slik vil man fortsette tradisjonen med å skape møter mellom medlemmer i alle de nordiske organisasjonene.

NGR vil også delta aktivt i prosjektet ”Alkoholfritt”, som drives av IOGT og utvikle videre hjemmesiden www.ngrnorden.no