DSC_3164

Sterkere støtte for restriktiv alkoholpolitikk i alle nordiske land

Støtten til en restriktiv alkoholpolitikk har økt de siste årene. Det er konklusjonen i det siste temenummeret av NAD (Nordic Studies on Alcohol and Drugs) hvor man har gått gjennom opinonsundersøkelser fra alle de nordiske landene. De viser at det skjedde et skifte rundt milleniumskiftet hvor man støtten tok seg opp. Den samme trenden ser man både i Norge, Sverige og Finland. Og for Norge sin del ser man det både for tiltak som har blitt liberalisert i perioden, og for tiltak som har forblitt stabile.

Forskerne er i tvil om årsaken til at støtten har økt, men peker på mer generelle verdiendringer og at flere kan ha følt problemer med alkohol på kroppen. Forbruket har i perioden har økt, og en finsk undersøkelse har vist at mennesker som har personlige erfaringer med problemer i nær familie eller vennekrets er også mer positive til en restriktiv politikk. Holdningene kan også ha endret seg pga at kunnskapen om effektiviteten av tiltakene har blitt bedre. Det trengs utvilsomt mer forskning for å være sikre, men dere kan lese mer om undersøkelsene her.