Puspa og storesøster Anjali 3

Et sted å bo

av Ingvar Midthun, kampanje- og markedssjef i FORUT

Biswash er en heldig liten gutt på snart fire år i Nepal. Han bor trygt og godt med familien sin på en liten gård oppe i en åsside noen mil øst for Katmandu. For seks år gamle Puspa noen kilometer unna er livet helt annerledes. For henne og millioner av andre barn i verden handler livet først om fremst om det mange av oss tar for gitt; et sted å bo.

Det er en tidlig og kald morgen når vi besøker Biswash i begynnelsen av året. Rimfrosten ligger over tunet, og bestefar tjorer fast de to kuene nede ved mandarintrærne. Biswash sitter på trammen med et krus te og to kjeks, og mamma finner fram skoleuniformen som også førskolebarna bruker på Namo Buddha School.

Det blir noen liter melk fra de to kuene hver dag. To liter blir hver dag igjen på gården, resten av melka selger bestefar til kjøpmannen nede ved bilveien. Når morgensola tar rimfrosten på tunet kommer varmen også, og dagen kan starte med gårdsarbeid og førskole. Nepal av blant verdens aller fattigste land, men familien til Biswash har både gården og inntekter fra mamma og pappas arbeid utenfor gården. Det gir trygghet og framtidshåp, og det gjør Biswash til en av de heldige barna i Nepal.Biswash spiser frokost

Denne dagen ligger rimfrosten over Balika Peace Home også, et krisesenter for unge jenter. Fra taket kan du nesten se helt bort til Biswash sitt hus. Puspa sitter i underkøya sammen med trygge storesøster Anjali. Uten varme er det like kaldt inne som ute, men Puspa har varme klær og en kopp morgen-te som venter i spisesalen. Det er lenge siden Puspa har følt seg så trygg som nå. Fortsatt er det vanskelig å være helt sikker på at tryggheten er varig. Av personvernhensyn går vi ikke inn i detaljene i Puspas liv, men nøyer meg med hovedtrekkene: En sommerdag i 2012 hadde Puspa og storesøster fått nok av en voldelig alenefar og tilværelsen som barnearbeidere i ekstrem fattigdom et sted øst i Nepal. I fortvilelse rømte de to til et liv på gatene i Katmandu. Der ble de funnet av politiet og overlatt til FORUTs samarbeidsorganisasjon, Child Workers in Nepal, CWIN.

Anjali og Puspa er ikke alene. I følge FN var det 168 millioner barnearbeidere i verden i 2012. Millioner av dem kan fortelle den samme historien som Anjali og Puspa i Nepal; en historie om ekstrem fattigdom, rusproblemer, oppløste familier og mangel på skolegang. Mangelen på skolegang og utdanning er en av verdens største fattigdomsfeller, og det finnes altså minst 168 millioner grunner til at vi alle må være med i den internasjonale kampen mot barnearbeid.

Så skal vi også glede oss over resultatene vi ser av dette verdensomspennende engasjementet. I følge en FN var 11 prosent av verdens barn i alderen 7 til 17 år involvert i barnearbeid i 2012, mot 16 prosent i 2000.

Bak disse tallene skjuler det seg store tragedier, men også en fantastisk innsats. Nå kjenner Puspa på begge deler.

Balika Peace Home har vært et trygt bosted for mange hundre jenter i Katmandu gjennom flere år. Noen bor her i en kortere periode, mens andre tilbringer hele ungdomstida her. De har alle vært utsatt for barnearbeid og andre former for grov utnyttelse. Ekstrem fattigdom har ført til at de ikke har noen trygg familie de kan bo sammen med.

FORUT støtter blant annet et nettverk av SOS-telefoner i Nepal og India. I disse nettverkene stiller både myndigheter og organisasjoner opp med innsats til tusenvis av nødstedte barn hvert år. Det er et dramatisk bakteppe for denne innsatsen, men vi må også fortelle om de gode resultatene og de nye framtidshåpene som hver dag tennes fordi nasjonale krefter og internasjonale organisasjoner driver et aktivt feltarbeid for verdens mest sårbare barn. Verden når ikke FNs tusenårsmål innen 2015, men vi er på god vei.

FORUT arbeider for gjennomføringen av ideen om at alle verdens barn har lik rett til trygghet, omsorg og skolegang, slik det er beskrevet i FNs barnekonvensjon. Derfor arrangerer vi hvert år FORUTs barneaksjon, der barn i Norge lærer om barn i andre land. Våren 2014 blir alle landets barnehager og barneskoler invitert til å bli med i barneaksjonen, der de både lærer noe og gjør noe for jevnaldrende i Nepal og andre land.

Til høsten blir titusenvis av barn over hele Norge kjent med Biswash, Puspa og de andre barna vi møter i Nepal. De får høre om at verden kan være både rettferdig og urettferdig på en gang, og at mange kan få det tryggere og bedre gjennom samarbeid. Gjennom et fokus på lek og likeverdighet blir møtet mellom barna i Nepal og Norge et møte preget av lek, musikk, optimisme og framtidshåp.

Så vet vi voksne som produserer barneaksjonen at det også finnes en dyp uro i Puspa sitt unge liv. Frykten hun opplevde er borte, men hvor sikker kan seksåringen være på at tryggheten på Balika Peace Home vil vare? Det finnes ikke et enkelt og godt svar. Svaret må vokse fram i Puspa selv, som et resultat av den varmen og tryggheten hun våkner til hver dag. Svaret ligger også i en av Roger Græsbergs sangtekster til årets barneaksjon: «Alle trenger et sted å bo. Alle trenger en bestevenn eller to.»Barneaksjonens musikkverksted, Anders Auberg, Roger Græsberg, Krister Skadsdammen

FORUT er stolt over resultatene vi bidrar til i vårt solidaritets- og utviklingsarbeid, men også ydmyke overfor de utfordringer vi alle står overfor i kampen mot urettferdighet og barnearbeid. FORUTs barneaksjon handler om at vi samler gode krefter til felles innsats.

Det er denne historien barn i Norge får høre fra Nepal i 2014, og vi ønsker alle velkommen til innsats.