intro

Vil hjelpe innvandrere med å forstå norsk alkoholkultur

Sist uke kom det gode nyheter fra Helsedirektoratet da IOGT fikk 450 000.- til å sette i gang projektet “Intro”.  Med prosjektet ønsker IOGT å hjelpe innvandrere med å forstå norsk alkoholkultur.  - Mange innvandrere lever i to kulturer, eller mellom to kulturer, sier prosjektleder Mirjeta Emini. – Man er ”norsk ute og innvandrer hjemme”. Og mange foreldre har liten kjennskap til norsk alkoholkultur. Da kan det fort feste seg et galt bilde av hvordan ting fungerer.  Samtidig viser undersøkelser at innvandrerbefolkningen i Norge drikker vesentlig mindre enn gjennomsnittet.

Utgangspunktet for denne nye satsningen er at det er lite eller ingenting om alkohol i introduksjonsprogrammet, som alle som kommer til Norge skal gjennom. Dette er et program som er ment å forberede innvandrere til norsk samfunnsliv. Mirjeta har allerede vært i kontakt med og hatt møter med lærere på voksenopplæringen i Oslo.

- Jeg ble invitert av en lærer til gruppen hun hadde. Hun oppfordret meg også til å lage et undervisningsopplegg siden dette er et viktig tema.

Generalsekretær Cecilie Widnes er også godt fornøyd med tildelingen fra direktoratet. – Det er en tillitserklæring, og det er spennende nå å få denne muligheten til å gå inn dette feltet. Vi har gode erfaringer fra lignende prosjekter som vi har med oss.  IOGT har i mange år arbeidet med foreldre gjennom forebyggingsprogrammet Sterk&Klar. Det nye prosjektet har mye til felles med dette arbeidet. – Vi vil styrke kontakten mellom voksne og barn og bidra til bedre integrasjon.

Mirjeta har også besøkt en kvinnegruppe og fikk også der klare tilbakemeldinger om at dette er et tema som engasjerer. Spørsmål som går igjen er:  Hvordan skal jeg forhindre at mitt barn kommer i kontakt med alkohol og narkotika? Er min måte å gjøre det på bra nok, under norske forhold? Det fungerte kanskje der jeg kommer fra, men gjør det det her? – Men vi fikk også praktiske spørsmål som hva reglene for salg og kjøp av alkohol er. De likte at vi har en streng alkoholpolitikk i Norge, forteller Mirjeta.

I løpet av inneværende år starter Mirjeta et pilotprosjekt i Oslo. Håpet er raskt å kunne utvide det til andre deler av landet. På lengre sikt er målet å få dette inn som et fast tema i introduksjonsprogrammet slik at alle som kommer til landet får det med. I tillegg til deltakere på introduksjonsprogrammet kommer IOGT også til å ta kontakt med innvandrerorganisasjoner i løpet av året for å se på muligheten for et samarbeid.

Mirjeta er alt i ferd med å lage materiell og foredrag til foreløpig to undervisningstimer. I den første undervisningstimen tar vi opp  norsk drikkekultur, alkoholloven, drikkepress og muligheten til å takke nei opp. I den andre timen går en mer inn på minoritetsungdom og rus – og status der, kulturkollisjoner, hvilke utfordringer dette medfører for ungdommen, men også de voksne, og hvordan en kan ha en god kommunikasjon mellom voksne og ungdommer.

- Det er veldig viktig å få fram at det er godt at minoritetsungdom drikker lite, og at det også påvirker etnisk norsk ungdom. Dette vil vi ivareta og styrke. Det er ikke forsøk på å gjøre noen mer ”norske” her, men ta vare på det gode de har med seg og gi veiledning på det som kan bli bedre. Samtidig vil mange flere med minoritetsbakgrunn få muligheten til å bli kjent med IOGT. De vil også få vite at det er mange der ute som faktisk ikke drikker alkohol, og at dette er helt ok, avslutter prosjektleder Mirjeta Emini.