Adrian

Full pott for Tryggere Uteliv

IOGT får 1 125 000 kroner til alkoholpolitisk arbeid. Prosjektleder Adrian er godt fornøyd.

Helsedirektoratet har innvilget hele søknaden om midler til IOGTs Tryggere Uteliv-prosjekt.

– Det tolker vi som en tillitserklæring og et tegn på at IOGT gjør et godt politisk arbeid, sier prosjektleder Adrian Farner Rogne.

Politiker-kurs

I søknaden som har blitt innvilget ligger det flere spennende nyvinninger.  Blant annet skal IOGT utvikle og gjennomføre et kursopplegg for lokalpolitikere i alkoholpolitikk.

- Gjennom vårt arbeid med lokal alkoholpolitikk gjennom flere år har vi erfart at lokalpolitikere generelt har for lite kunnskap om alkoholrelaterte problemer og effektive alkoholpolitiske virkemidler. Dette gjenspeiles i lokale partiprogrammer og i den politiske behandlingen av alkoholpolitiske handlingsplaner, sier Rogne.

Han ser et behov for å øke kunnskapen om alkoholskader og alkoholpolitikk blant lokale folkevalgte og for å rette en større innsats inn mot de politiske partiene lokalt.

 

Om Tryggere Uteliv framover:

Gjennom Tryggere Uteliv forsøker IOGT å påvirke den kommunale alkoholpolitikken, slik at kommunene i større grad, og på en mer effektiv måte, tar i bruk alkoholpolitiske virkemidler. Det er solid støtte i forskningen for at alkoholpolitiske virkemidler er effektive i forebygging av alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer.

Vår ambisjon med Tryggere Uteliv-prosjektet i 2014 og 2015 er å:

  • Utvikle og gjennomføre et kursopplegg for lokalpolitikere i alkoholpolitikk.
  • Følge opp de politiske prosessene rundt ruspolitiske handlingsplaner som vi er inne i lokalt
  • Videreutvikle arbeidet med lokale grupper og avdelinger som jobber med alkoholpolitikk i kommunene
  • Bygge opinion for en restriktiv alkoholpolitikk gjennom stands
  • Starte et langsiktig, målrettet arbeid opp mot kommunevalget i 2015 og påfølgende rullering av alkoholpolitiske handlingsplaner, med vekt på skjenke- og kontrollpolitikken i kommunene
  • Arbeid primært opp mot de politiske partiene lokalt, i tillegg til å gi skolering til medlemmer
  • Øke synligheten vår i media lokalt og nasjonalt
  • Bli en viktigere aktør i nasjonal alkoholpolitikk, og få gjennomslag for styrking av effektive alkoholpolitiske virkemidler
  • Øke bemanningen i prosjektet fra 0,5 til 1,5 årsverk, slik at vi kan styrke både det lokale og nasjonale politiske arbeidet