Erling m bispekåpe

Fra vann til vin – kristen alkoholkultur i endring

Torsdag 20.mars kl. 1800 i Egersund Arena
Arr: IOGT i Norge i samarbeid med Pinsemenigheten Evangeliehuset og Stavanger bispedømme

Norske kirker og menigheter har stått på barrikadene for å forebygge rusproblemer og ta ansvar for de svakeste og mest utsatt gruppene i samfunnet. Derfor har kristne miljøer vært rusfrie og sluttet opp om en restriktiv alkoholpolitikk. Undersøkelsen «Fra vann til vin» viser at unge kristne har  en mye mer liberal holdning til alkohol enn for bare 10-20 år siden, og at de drikker oftere og mer enn før. Vårt Land skrev i fjor at mennesker med rusproblemer savner alkoholfrie miljøer. Og stadig flere kristne forteller om drikkepress i menighetsmiljøet. Hvordan kan kirker og menigheter forholde seg til alkohol og alkoholproblemer for å sikre et trygt samfunn og trygge miljøer?

Program

  • Hvorfor er alkohol et problem? ved Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT i Norge
  • Hva kan kirken gjøre for å forebygge alkoholproblemene? ved Erling Pettersen, biskop i Stavanger
  • Hvordan kan vi som kristne ta ansvar for barn, unge og de mest utsatte blant oss? Ved Arna og Ber Bjarne Audenby, pastorer i pinsemenigheten i Evangeliehuset
  • Spørsmål og samtale

Alle er hjertelig velkomne!