57bc1372-59c2-40c3-94bd-d610c2362dc6

Vi minnes Kjell Nupen

Den kjente kunstneren Kjell Nupen har som kjent gått bort etter kort tids sykdom.  Ved Nupens bortgang mistet ”Sammen om nøden” og spesielt SON-senteret i Kristiansand en god venn og medspiller.  Nupen har som person vært sterkt engasjert i forhold til senteret i Kristiansand, og har bidratt både med ideer, bilder og penger til arbeidet.  Det er derfor med glede, i sorgen, vi ser at familien har et ønske om en gave til SON-senteret i Kristiansand i stedet for blomster og kranser.  Vi vil minnes Kjell Nupen med glede i våre hjerter.