375748_10201822816556902_1737759897_n

IOGT International: – Vi trenger alternativer, men ingen legalisering

Denne uken har det vært møte i Wien i den FN-oppnevnte kommisjonen for narkotiske stoffer – UN Commission on Narcotic Drugs. IOGT International var en av flere stemmer fra sivilsamfunnet som var tilstede, og holdt bl.a et seminar om situasjonen i Colorado etter legaliseringen av cannbis i delstaten. Her deltok representanter fra mer enn 20 land.

Leder i IOGT International. Sven-Olov Carlsson, presenterte i sitt innlegg på konferansen Drug Policy Futures. Dette er en koalisjon av organisasjoner, som foruten IOGT, består av 34 organisasjoner fra 21 land og 5 kontinenter.  Organisasjonen ønsker å sette forebygging og folkehelse i høysetet, og arbeide for nytenkning innenfor rammene av FNs narkotikakonvensjoner.  IOGT International oppfordrer alle medlemsstatene til å se at narkotikakonvensjonene gir en god base å bygge en fremtidig narkotikapolitikk på.

Hele innlegget til Carlsson kan dere lese her.

I en kommentar etter møtet sier generalsekretær i IOGT International, Esbjørn Hörnberg, at både tilhengere og motstandere av forbudet burde kunne være enige om mye. Ingen ønsker noe ”War on drugs”, ingen ønsker ekstreme tiltak som dødsstraff for narkotikabrudd og alle er enige om at forebygging og rehabilitering er viktige elementer i en fremtidig politikk. Der man skiller lag er i nytten av et forbud. – Vi ser en klar linje fra forbud til antallet brukere og skadevirkninger, mens den andre siden kun ser repressive tiltak mot misbrukeren.