mirjetaogcecilie

Stillinger ledig som POLITISK RÅDGIVER og som KAMPANJELEDER!

IOGT utvider staben, og har derfor utlyst to nye stillinger

POLITISK RÅDGIVER, 100 % stilling

Vi er i vekst og vil styrke vårt ruspolitiske arbeid. Nå ser vi etter deg som kan bidra til å gjøre IOGT til en mer aktiv ruspolitisk aktør og som kan bidra til å øke organisasjonens synlighet. Arbeidsoppgavene vil bestå i politisk påvirkningsarbeid, mediekontakt, prosjektledelse, foredragsvirksomhet, samfunnskontakt, nettverksarbeid, saksbehandling og motivasjon av frivillige og samarbeidspartnere.

- Du er selvstendig, ryddig og samarbeidsvillig og har et engasjement for ruspolitisk forebyggende arbeid.
- Du er utadvendt og liker å lede seminarer og holde foredrag.
- Du har gjerne erfaring fra politisk påvirkningsarbeid og/eller informasjons-/mediearbeid.

KAMPANJELEDER, 100 % stilling

IOGT vokser gjennom aktivt vervearbeid og vi har økt vår synlighet og påvirkningskraft gjennom holdningskampanjer og ruspolitiske kampanjer. Vi satser spesielt på utvikling av kampanjevirksomhet som synliggjøres med standaktivitet og der vi erfarer at vi på en positiv måte verver nye medlemmer. Nå søker vi deg som kan bidra til å videreutvikle kampanje- og vervearbeidet vårt. Arbeidsoppgavene vil bestå i å utvikle nye kampanjer for IOGT, samt å videreføre og løfte eksisterende kampanjer som Hvit jul, Rusfri dag, Tryggere uteliv og kampanjen mot vold i nære relasjoner. Videre å synliggjøre kampanjene blant annet gjennom standsaktivitet, ha ansvar for gjennomføring av standsaktivitet og verving i organisasjonen, inspirere og mobilisere medlemmer og frivillige til innsats, selv gjennomføre vervestands, mediekontakt samt øvrig organisasjonsarbeid. Stillingen medfører en god del reisevirksomhet.

- Du er utadvendt og liker å ta aktivt kontakt med andre mennesker.
- Du er idérik og kreativ og kan sammen med andre utvikle nye og spennende kampanjer som gjør en forskjell i samfunnet.
- Du har et engasjement for forebyggende arbeid og for å bidra til et tryggere samfunn.
- Du er god til å få folk med deg for å gjøre en frivillig innsats, du er en god verver og ser muligheter for å verve på nye måter og arenaer.

For begge stillingene kan vi tilby utfordrende og spennende jobber, inspirerende kolleger og fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Vi holder til i trivelige lokaler svært sentralt i Oslo. Vi er åpne for å legge arbeidsstedet til en annen kommune dersom det er en forutsetning for å få de beste kandidatene til jobbene.
Som ansatt i IOGT må du tilfredsstille vilkår for medlemskap i organisasjonen.
Søknadsfrist 10. april. For mer informasjon ring generalsekretær Cecilie Widnes på 482 31 6 60

Søknader kan sendes til Cecilie Widnes – cecilie.widnes@iogt.no – men helst via Finn.