DSC_3202

Intro-prosjektet i gang

Tidligere i år fikk IOGT i Norge støtte fra Helsedirektoratet til å i gangsette prosjektet ”Intro”, og nå er vi endelig i gang.

For å friske opp minnet litt; utgangspunktet for denne nye satsningen er at det er lite eller ingenting om alkohol i introduksjonsprogrammet, som alle som kommer til Norge skal gjennom. IOGT har utviklet et undervisningsopplegg som skal brukes i introkurset, der elevene får en innføring i norsk alkoholpolitikk og –kultur. Undervisningen foregår over to timer.

I dag besøkte prosjektleder Mirjeta Emini utviklingssenteret på Sagene og hadde vår første undervisningstime. Klassen bestod av flyktninger og innvandrere som trenger å forbedre norskkunnskapene . Første foredraget handler om alkoholfrie soner og alkoholloven, og hvorfor det drikkes relativt lite i Norge sammenlignet med andre land i f.eks. Europa.

Det  var en engasjert gruppe som delte egne erfaringer med bl.a. drikkepress, men også positivt forundret stilte spørsmål om salgstider i butikk og vinmonopol. Det er ingen tvil om at alkohol og rus er et tema som opptar også denne gruppen. Jo mer innblikk de får i vår restriktive alkoholpolitikk, desto enklere er det å knuse fordommene eller misforståelsen om at i Norge drikker alle, at det drikkes mye eller at alkohol hører med i de fleste sammenhenger.

Mandag 28. april er datoen for neste foredrag som handler mer om minoritetsungdom og rus, kulturkollisjon og kommunikasjon mellom foreldre og barn, men også foreldre seg imellom. Minoritetsungdom ruser seg mindre og sjeldnere enn etnisk norsk ungdom, og denne tendensen må vi ivareta og styrke. Forebygging skjer best når vi er flere om det, og hovedbudskapet i foredrag 2 vil være at man må engasjere seg – det være seg konferansetimer, foreldremøter eller fritidsaktiviteter.