1268772_740446085987242_819377794891547223_o

Gauri Pradhan i Norge

Gauri Pradhan ledet i mange år FORUT sin partnerorganisasjon i Nepal, CWIN, og er et kjent ansikt for mange IOGTere. Allerede i 1997 gjestet han IOGTs landsmøte i Tromsø etter at IOGTere hadde samlet inn midler til å bygge et hus for jentene CWIN hjelper ut av prostitusjon i Nepal. CWIN har fra starten av arbeidet med å styrke barns rettigheter i Nepal, og de siste årene har Gauri arbeidet med menneskerettigheter i landet.

Når Gauri er i Norge nå er det for å delta på FORUT sitt årsmøte og på et seminar omkring grunnlovsjubileet. Nepal har kommet ut av en mangeårig voldelig konflikt, og er nå på nytt i gang med å bygge opp en konstitusjon. På seminaret, som FORUT arrangerte, og hvor den norske historikeren Hans Olav Lahlum også deltok, ble arbeidet som i dag skjer i Nepal satt opp mot det som skjedde på Eidsvoll for 200 år siden. Foruten seminaret deltar også Gauri på en rekke møter på sør- og østlandet.

CWIN har fra starten av hjulpet over 200 000 barn til å ta en utdanning. Årlig har de kontakt med 100 000 barn gjennom sin  hjelpetelefon, og de har ukentlige radio- og TV-programmer som også når nærmere 500 000 barn i Nepal. CWIN fyller 26 år i dag, og har samarbeidet med FORUT og IOGT nesten like lenge.

stortinget