Sterkogklar2

Foreldre er godt fornøyd med Sterk&Klar

Sterk&Klar gjennomfører hvert år en undersøkelse blant foreldre i prosjektet for å måle hva foreldrene mener om innholdet i prosjektet og hvilken effekt det har. Tilbakemeldingene er i 2013 svært positive, forteller prosjektleder Roald Heggernes. Positivt er det også at svarprosenten øker. Av 394 som fikk spørsmål fra oss i år var det 61% som svarte. 

Samtlige som ble spurt synes at Sterk&Klar har rett fokus når programmet fokuserer på samarbeid mellom foreldre og kontakten mellom unge og voksne. Nesten alle de spurte (99%) svarer også at foredragene i programmet har vært inspirerende og gitt tips og råd som de har nytte av i hverdagen. Dette er like med hvordan svarene har vært de siste to årene.

Der vi har sett en forbedring er på spørsmålene om foreldrene gjennom prosjektet har blitt mer bevisst på å bruke tid og samtale og kontakt med ungdommen sin og på betydningen av å gjøre positive handlinger sammen. Her svarte henholdsvis 92 og 93 % ja i 2013, mot 72 og 76 % i 2012. 97 % svarer også at de gjennom Sterk&Klar har blitt styrket i troen på at de kan påvirke sitt barns valg.

Det eneste spørsmålet som ikke får en ja-prosent opp på 90-tallet er hvorvidt de tror at engasjementet i Sterk&klar har påvirket sin ungdims syn på alkohol. Her svarer 69% ja, 10% svarer nei og 21 % svarer vet ikke. Da skal man imidlertid ta med at det er mange ungdommer som allerede har et kritisk syn på alkoholbruk eller ikke har tatt stilling ennå, slik at det ikke er ventet at denne svarandelen vil være like høy som de andre. 

 Her er noen av kommentarene fra foreldrene:

«Kjempe bra og engasjerende ! Endeling et program som drar med foreldre.»

«Synes Sterk&Klar burde begynne tidlig på barneskolen. Handler jo ikke bare om forhold til alkohol, men det å være tydelige trygge foreldre på alle arenaer»

«Flott tilbud som jeg er sikker på har positiv innvirkning på oss og våre barn»

«Veldig nyttig bagasje/påfyll. Håper jeg hadde vært tilstede for mine barn uansett, men viktig kunnskap og påminnelse hjelper meg som forelder»

«Utrolig bra program»

«Fantastisk program. Utrolig takknemlig for å få tatt del i dette. Supert !»

«Sterk&Klar gir en puff bak til å snakke med barna»

«Har alltid vært klar over viktigheten av at vi som foreldre påvirker ved å være tilstede og handle- Sterk&Klar styrker at det vi tror på er riktig, Veldig viktig at vi blir minnet på viktigheten av dette – og det gjør Sterk&Klar !»