Shuffle board

Årsmøte IOGT Oslo sentrum

Tid og sted:
Tirsdag 17. juni kl. 17:30 på Kulturhuset på Youngstorget. Vi har reservert langbordet helt innerst i lokalet (forbi toalettene), det er reservert på “Pernille Christensen”.

Det blir bestilt mat fra Rice bowl til alle som kommer på møtet (vi får lov til å spise medbragt) og etterpå koser vi oss på Kulturhuset (man kan kjøpe kaker, kaffe, Ringi etc.) og spiller shuffleboard fra 19-20, og lenger hvis man vil!

Middagen og shuffleboard-spilling fra 19-20 betales av IOGT Oslo sentrum.

Sakliste for møtet er

1. Åpning
2. Valg av dirigent og sekretær
3. Årsmelding for 2013
4. Regnskap for 2013
5. Revisors melding
6. Planer for 2014
7. Valg


Velkommen til årsmøtet og en hyggelig kveld!