DSC_1853

Ungdom drikker mindre alkohol

Flere undersøkelser det siste året har konkludert med at alkoholforbruket blant ungdom går ned. Dette skjer ikke bare i Norge, men også i våre naboland Sverige og Danmark og i Storbritannia. Det virker altså som om det er en klar trend vi ser i Nord-Europa. En ny spørreundersøkelse denne uken bekrefter inntrykket. I følge TV 2  gjennomførte Bergensklinikkene i 2013 en stor spørreundersøkelse på Vestlandet om ungdom og rus.  Erik Iversen ved Bergensklinikkene forteller at  undersøkelsen viser at norsk ungdom ruser seg stadig mindre. -  Fra 1999 har situasjonen blant ungdom utviklet seg i en helt fantastisk retning, sier Iversen.

Undersøkelsen som er gjort på Vestlandet baserte seg blant annet på 10. klassinger. Den viser at langt færre 10. klassinger i 2013 drikker øl enn i 1999, samt at langt færre har smakt på brennevin. Stadig færre ungdommer bruker også Cannabis. Flinkere foreldre, mer oppvakt ungdom og et trenings- og kroppsfokus trekkes fram som grunner til utviklingen, samt forebyggende arbeid av politi og på skoler sier han videre. Tidligere har mange også pekt på at ungdom i dag spiller mye ferdighetsspill på data,  en aktivitet hvor alkohol verken har noen naturlig plass .

-Dette er en svært positiv utvikling som det er viktig å sette fokus på og gi oppmerksomhet til, sier prosjektleder i Sterk&Klar, Roald Heggernes. – For oss som jobber med foreldreprogram er det ekstra kjekt å registrere at flinkere foreldre trekkes fram som en av grunnene til utviklingen. Dette understreker betydningen av å fortsette arbeidet med å gi støtte til foreldre i deres daglige bestrebelser på å være tydelige voksne og gode forebyggere.