Spørreskjema for medarbeidere i prosjekter og institusjoner

Denne spørreundersøkelsen retter seg til personer som ikke er medlemmer av IOGT og som er aktive i prosjekter/aktiviteter i IOGTs regi:  Sammen om nøden, Åsane folkehøgskole, Enestående familier, FORUT og frivilligsentraler.

Utgangspunktet for undersøkelsen er at IOGT har et stadig økende antall medlemmer som ikke er aktive i noen av våre virksomheter, samtidig som vi har stadig flere aktive i våre virksomheter som ikke er medlemmer. Vi ønsker å finne ut om det må være slik.

Undersøkelsen er helt anonym, alle resultater vil bli presentert som totale scorer på de tre spørsmåla:

Arbeidssted/prosjekt

1. Siden du ikke er medlem i IOGT har du kanskje en grunn til det. Kryss av den eller de svaralternativene som er mest beskrivende.
a. Er ikke avholdsmann/kvinne b. Synes det er for dyrt c. Er aldri blitt spurt d. Ønsker ikke å være med i (flere) frivillige organisasjoner 
e. Annet

2. Hva måtte eventuelt til for at du skulle kunne tenke deg å være medlem i IOGT? (Velg ett eller flere)
a. At avholdsforpliktelsen ble tatt bort b. At medlemskontingenten ble lavere c. At medlemstilbudene ble flere/bedre d- At jeg var sikker på å ikke å måtte ta på meg verv i organisasjonen e. At jeg ble spurt f. At IOGT hadde større betydning og/eller var mer synlig i samfunnet g. Ser ikke for meg å bli medlem av IOGT uansett 
h. Annet

3. Hvilket eller hvilke av disse påstandene synes du passer best på IOGT slik du kjenner det i dag?
a. Moderne b. Sidrumpa c. Tradisjonsbundet d. Innovative e. Lukket f. Trangsynt g. Sekterisk h. Familievennlig i. Politisk j. Prosjektorientert k. Overflødig 
l. Annet

4. Det er en ambisjon for IOGT å knytte prosjekter og aktiviteter tettere til organisasjonen. Har du noen tanker/ideer om hva som skal til for at det kan skje?