Program for Losje IOGTs Formiddagstreff, 2014/2015

Møter første torsdag i måneden kl. 11.oo på Lambertseter gård, Langbølgen 2b

Leder: Fredrik Saugstad, Eftasåsen 42, 0687 Oslo
Tlf. 22 26 13 37, Mobil: 97 75 62 06
E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com
Nestleder: Bergfinn Aabø, Pb 7075 Homansbyen, 0306 Oslo
Tlf. 22 69 26 52, Mobil: 47 32 77 39
E-post: bergfinn.aabo@online.no
Sekr./Kass. Reidun Janssen, Solbakkeveien 1 c, 0678 Oslo
Tlf. 22 26 37 53
E.post: rela-ja@online.no
Styremedlem Ragnhild Brænden, Trollveien 10, 1482 Nittedal
Tlf. 67 07 18 47

Program for 2. halvår 2014:
04.09 Referater fra sommerens arrangementer
15.09-19.09 Høsttur til Stølsdokken Fjellhotell på Golsfjellet
02.10 Sang og trekkspillmusikk ved Birgit Jøkling
06.11 Fra mitt liv i Pakistan og Norge v/ Aslam Ahsan
04.12 Nå er det snart jul igjen

Program for 1. halvår 2015:
08.01 Tanker ved årsskiftet
05.02 Årsmøte – bingo
05.03 Vi får besøk fra FORUT
09.04 Jeg velger meg april
07.05 Våren i ord og toner
11.06 Sommeravslutning

Ferie i juli og august