nyfor

Politikk og kultur på strategikonferansen

Rundt 70 deltakere fra hele landet møttes denne helgen til IOGTs strategikonferanse på Åsane folkehøgskole. Som navnet sier handlet mye av helgen om hvilken kurs vi skal sette fremover, men det ble også tid til kultur og ikke minst mye god mat.

På landsmøtet i fjor vedtok IOGT sitt “Samfunnsoppdrag”, og mange av diskusjonene på konferansen handlet nettopp om hvordan vi best skal sette dette ut i livet, og hvordan vi kommuniserer med de vi ønsker å nå. Både navn og formål var oppe til diskusjon. Spørsmål av typen om IOGT burde skifte navn røsker naturlig nok til i ryggmargen hos mange av de som har vært i organisasjonen en stund, men diskusjonene var gode selv om meningene var delte. Fremover vil dette også være spørsmål som resten av organisasjonen skal få mulighet til å ha en mening om.DSC_4183 Ellers så var det politiske arbeidet og -situasjonen en hovedsak på møtet med innledninger av Mina Gerhardsen fra Actis og Adrian Farner Rogne som orienterte om regjeringens forslag til endringer i reklamelovgivningen, og IOGT sine svar til dette. I løpet av helgen fikk også organisasjonskonsulent Mirjeta Emini orientert om Intro-prosjektet, som er nytt i år og som er et forebyggingsprosjekt rettet mot innvandrere og om utfordringer i møte med norsk alkoholkultur. DSC_4178 To nye ansatte var på konferansen for første gang – Hilde Hagelin begynte som politisk rådgiver nå i august, og vil arbeide med Tryggere uteliv-prosjektet. Hilde har tidligere arbeidet i Dyrebeskyttelsen og har stor erfaring med politisk lobbyarbeid. Gisle Bangsund begynner i september, og skal jobbe med kampanjer og verving. Han kommer fra Elevator, som er Frelsesarmeens tilbud til innsatte i fengsler hvor de kan sone deler av sin tid.

Generalsekretær Hanne Cecilie Widnes var godt fornøyd med helgen. – Vi har hatt gode diskusjoner, sier hun. – Det er stor optimisme i organisasjonen, og vi har gode planer og ideer fremover som folk slutter opp om og er innstilt på å gjennomføre.