utveksling1

Erfaringsutveksling i frivillige organisasjoner

Det ble i juli arrangert et ”Volunteer management” kurs utenfor Cluj i Romania der Linn Landmark var invitert som representant fra IOGT og norsk kurspilot med ekspertise på norske frivillige organisasjoner og hvordan norske organisasjoner drives. Dette prosjektet er støttet av EØS-midlene og skal styrke frivillig aktiviteter i Romania og Norge. utveksling2

I norsk kultur er det ganske vanlig å være medlem av en organisasjon av et slag i løpet av livet, og dette er ikke helt standarden i Romania. Hvis du er medlem i en organisasjon i Romania er du et aktivt medlem som bidrar til å bedre ditt lokale samfunn gjennom aktiviteter organisert av din organisasjon, og det var disse lederne vi lærte opp i det å drive en organisasjon, motivere medlemmer og frivillige, hvordan holde aktiviteter gående over tid og hvilke fordeler det er å være aktiv i en frivillig organisasjon. Det var 16 deltagere fra hele Romania på kurset og det var svært spennende å lære om deres forskjellige aktiviteter. Romania er et vakkert land med mange engasjerte mennesker, og det var inspirerende å se dem gjøre en så stor innsats for å bedre sitt nærmiljø og arrangere aktiviteter for sine medlemmer.

I tillegg til dette kurset var IOGT Tippetue vertskap for ”job shadowing” i Bergen i juni der to av partnerne fra Romania kom på besøk til forskjellige organisasjoner i Bergen for å lære hvordan de driver aktiviteter.utveksling3