Oddvar 2012

Fokus på gode relasjoner

Høstsesongen i Sterk&Klar er i full gang. Spesialpedagog Oddvar Bjørnestad, som også er prosjektets faglige rådgiver, besøker denne høsten alle Sterk&Klar-skolene i landet med foredraget «Foreldresamarbeid og grensetting».  I lys av nyere forskning på området setter  Bjørnestad  fokus på  hvor viktig det er med gode relasjoner mellom barn og viktige voksne for å  forebygge adferdsproblemer hos de unge.

Her blir det mange nyttige tips som knytter seg til å ha tenåringer i huset. Bjørnestad er en etterspurt foreleser som på en mesterlig måte kombinerer humor og alvor i formidlingen av sitt budskap. Spesialpedagogen har også lang erfaring som motivator for toppidrettsutøvere. De siste 15 årene har han vært personlig trener for håndballkeeperen Cecilie Leganger.