Hanne Cecilie Widnes - IOGT i Norge

- På tide med skjenkeregler

Helseminister Bent Høie har mulighet å gjøre utelivet tryggere. Men han tar seg god tid, skriver generalsekretær Hanne Cecile Widnes i Fædrelandsvennen.

Dette innlegget sto på trykk i Fædrelandsvennen torsdag 11. september 2014.

Helseminister Bent Høie har mulighet å gjøre utelivet tryggere. Men han tar seg god tid.

Mellom alle små og store frislipp i alkoholpolitikken sendte regjeringen i oktober ut på høring et forslag til endringer i alkoholloven som både er ansvarlig og bedre enn dagens ordning. De har foreslått at kommunene skal reagere likt på brudd på alkoholloven.

Det betyr at om du skjenker barn eller serverer øl til en som har fått mer enn nok, møtes du med de samme sanksjonene uansett hvor i landet du driver utested. Nesten 11 måneder senere venter vi fortsatt i spenning.

Forslaget innebærer blant annet også at skjenkekontrollørene må kontrollere utestedene på natten når det meste av overskjenkingen skjer. Disse forslagene har bransjeorganisasjonen NHO Reiseliv har uttalt seg kritisk til i sin høringsuttalelse. Vi mener det er gode grunner til å tro at disse forslagene vil redusere volden i helgene og tvinge bransjen til å ta mer ansvar.

De siste årene har vi sett en kraftig økning i antall brudd på alkoholregelverket på skjenkesteder. De fleste er mindre alvorlige, som manglende internkontrollrutiner. Men så mye som en fjerdedel av regelbruddene karakteriseres som alvorlige. Det dreier seg om skjenking til barn, til berusede personer eller skjenking utover tillat tid.

At mange av regelbruddene som avdekkes er mindre alvorlige, tolket NHO Reiseliv i sitt høringssvar som et tegn på at bransjen stort sett følger reglene. Men det finnes god dokumentasjon på at det ikke stemmer. Forklaringen ligger heller i at kontrollene i de fleste kommuner er for dårlige. Flere gode kontroller senere på kvelden vil avdekke langt flere overtredelser.

Nå må helseminister Bent Høie snart gjennomføre forslagene han har sendt ut på høring. Selv om det avdekkes stadig flere regelbrudd, er det svært få som mister bevillingen. I hele 2011, som er de ferskeste tallene vi har, ble det avdekket over 1200 regelbrudd, og inndratt 130 skjenkebevillinger. 305 av regelbruddene var alvorlige, men bare 71 av inndragelsene skyldtes alvorlige regelbrudd. Vi har flere eksempler på «snille» kommuner som nøyer seg med en skriftlig advarsel eller å inndra bevillingen i perioder utenfor høysesongen, da omsetningen uansett ville vært minimal.

Det er i dag kommunenes oppgave å kontrollere at skjenkestedene følger reglene, og å gi sanksjoner til de som bryter dem. Generelt håndhever kommunene alkoholloven for dårlig. Det har blitt lett å få skjenke- og salgsbevilling, men nesten umulig å miste den, selv ved grove brudd. Alt for ofte velger kommunene å prioritere næringsinteresser fremfor å gjøre utelivet tryggere.

Det er ikke et mål i seg selv å inndra flest mulig bevillinger. Målet må være å hindre problemer knyttet til fyll i utelivet. Bevillingsinndragelse er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Utestedene må vite at det vil svi på pungen dersom de er slepphendte med salg og skjenking.

Konsekvensene av den liberale skjenkepolitikken i kommunene er mye fyll og vold nattestid i helgene. Rundt 70 til 80 prosent av volden er alkoholrelatert. Politirapporter fra blant annet Oslo og Trondheim har vist at en betydelig andel av den politianmeldte volden skjer på skjenkesteder. I tillegg kommer vold som begås av fulle folk utenfor skjenkesteder, i taxikøen og andre steder.

Det er på høy tid med en enhetlig, rettferdig og tydelig håndheving av alkoholloven. Nå må helseminister Bent Høie snart gjennomføre forslagene han har sendt ut på høring. Det vil gjøre utelivet både mer attraktivt og trygt.