Alkoholreklame

Oppmykning i reklameforbudet skaper rot

Forslaget fra departementet om endringer i alkoholreklamebestemmelsene er ikke en opprydding i regelverket, sier IOGT og Juvente i sin høringsuttalelse til endringer i reklamebestemmelsene. Det skapere snarere mer rot.

Det gjeldende regelverket rundt alkoholreklame er veldig ryddig – alkoholreklame er forbudt. At reklameforbudet fremstår som uryddig skyldes ikke regelverket, men manglende håndheving og bransjens stadige forsøk på å unngå reglene. IOGT og Juvente frykter at forslaget til endringer i regelverket åpner så mange unntak, gråsoner og smutthull at det på sikt vil føre til en uthuling av reklameforbudet. Vi etterlyser derfor en opprydning i bransjen snarere enn en oppmykning av reklameforbudet.

IOGT og Juvente anbefaler derfor at de fleste forslagene fra Helse- og Omsorgsdepartement forkasts og at reklameforbudet i hovedsak forblir uendret.

Subsidiært anbefaler de at nøktern produktinformasjon kan tillates, uten bilder, på nettsidene til bedrifter som driver detaljhandel, under forutsetningene omtalt i § 14-3 punkt 12, men ikke på nettsidene til produsenter, importører og grossister.

Les hele høringsuttalelsen her.

Og høringsutalelser fra andre organisasjoner finner dere her.