DSC_4418

”Vi må mate småpraten med det vi vil skal prege kulturen”

Betydningen av den daglige småpraten ble tungt vektlagt av professor i statsvitenskap, Jan Thorsvik, da han besøkte IOGT Region Øst-Norge sin regionkonferanse i helgen.

Søndag 12. oktober var alle medlemmer i regionen invitert til den årlige regionkonferansen. I denne omgang ble det lagt til Thon hotell Opera, rett ved Oslo sentralstasjon.

Vi har siden landsmøtet i fjor hatt en debatt gående i organisasjonen om hvordan vi på best mulig måte skal fullføre vårt samfunnsoppdrag. Det store spørsmålet er hvordan vår organisasjonsstruktur og våre medlemskriterier påvirker dette oppdraget. Til å gi oss tanker og innspill, var professor i statsvitenskap, Jan Thorsvik (UiA), invitert til å snakke om hvordan man får til gode endringsprosesser i organisasjoner.

Dette ble to interessante timer der Thorsvik kom med ulike eksempler på organisasjoner som mislyktes med sin omstrukturering, og hvordan man kanskje kunne unngått at det gikk som det gikk. – Fellesnevneren for de som mislyktes var at man i prosessen fokuserte bare på struktur, og ikke kultur, fortalte han. Forskning viser at de strukturelle organisasjonsutfordringene er mindre viktige enn utfordringer knyttet til holdninger og kultur. Thorsvik mente at IOGT sin store fordel er at organisasjonen er verdibasert; organisasjonen i seg selv burde ikke være det viktige. Han viste til en undersøkelse fra næringslivet gjort av Peters&Waterman, på oppdrag av oljeselskapet Shell, som viste at det som kjennertegner de mest fremragende foretakene er at alle verdier pekte utover selskapet og mot selskapets samfunnsmessige betydning.

Gladmeldingen alle våre medlemmer må ta til seg er at i og med at vi er en verdiforankret organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, har vi alle forutsetninger for å lykkes med arbeidet vårt. – Et viktig verktøy for å lykkes, er å småprate, fortsatte Thorsvik. – Vi må snakke om det som er viktig for oss, dele våre tanker og meninger. Sosiale relasjoner etableres gjennom denne småpraten, historier og fortellinger formes. Dette er det som binder oss sammen og danner sosialt fellesskap. Dette må vi ivareta og styrke.

Eivind Jahren representerte sentralstyret, og ga de oppmøtte en kort og god innføring i temaene som ble tatt opp på strategikonferansen tidligere i høst; organisasjonsstruktur, formålsparagrafen og medlemskriterier. Etter en lang og god lunsj ble det en time med gruppearbeid der viktige spørsmål ble drøftet innad i gruppene.

Etter oppsummering av gruppearbeidet, ble dagen ble avsluttet med informasjon om Sober Kapital ved Hallvard Hatlestad og informasjon om verving og Hvit jul ved Gisle Bangsund. Litt før klokken 17 på ettermiddagen kunne regionleder, Espen Dahl Svendsen, ønske alle vel hjem.