Minacecilie-880x400-1414140260

- Taxfree truer Vinmonopolet

Før sommeren økte regjeringen taxfree-kvoten slik at de som reiser, kan ta med seg seks flasker vin avgiftsfritt hjem fra flyplassen. Vinmonopolet melder nå om at salget deres faller, som følge av den økte kvoten.

Av Hanne Cecilie Widnes, Generalsekretær i IOGT og Mina Gerhardsen, Generalsekretær i Actis
Dette innlegget har stått på trykk i flere aviser de siste dagene.

Tapsprosjekt

I det store samfunnsregnskapet er dagens taxfreeordning et tapsprosjekt. Fellesskapet taper mellom 3,5 og 5 milliarder kroner i avgiftsinntekter ved å flytte store andeler av alkoholsalget til taxfree fremfor Vinmonopolet.

Folkehelsen taper ved at det selges og drikkes mer alkohol enn det ellers ville gjort. Klimaet er en tredje taper ved at ordningen bidrar til subsidiering av fly versus for eksempel tog. Flyttes for mye av salget fra polet til taxfree, kan vi få en enda et tap, nemlig Vinmonopolet.

I dag bor 90 prosent av oss i en kommune med pol. Pol nummer 292 åpner i disse dager. Undersøkelser viser at folk støtter ordningen med Vinmonopol for å sikre ansvarlig alkoholsalg. Toppscore på omdømmeundersøkelser viser at selskapet lykkes med både samfunnsoppdrag og service. Men svekkes salgsgrunnlaget til polet på grunn av høyt taxfree-salg, kan det bli krevende å opprettholde mindre lønnsomme pol. Dersom mange av kundene flyttes til andre salgssteder, kan hele polordningen forsvinne. Unntaket fra EUs prinsipp om fri konkurranse er gitt fordi monopolordningen skal gi et mer ansvarlig alkoholsalg og gjennom det sikre folkehelsa.

På tide å tenke nytt

Regjeringens taxfree-satsing svekker den begrunnelsen. Det finnes mange grunner til å fjerne ordningen og få grunner til å beholde den. Vi mener det er på tide å tenke nytt og fjerne en ordning som bidrar til økt alkoholforbruk og tapte inntekter for fellesskapet.