DSC_1047

For et tryggere uteliv

I år er det kommunevalgkamp, og vi vil være tidlig ute med å sette agendaen. Mye av alkoholpolitikken bestemmes i kommunene, og skjenkepolitikk og – kontroll har vært et viktig område for IOGT i mange år. Når de nye kommunestyrene settes sammen etter valget i høst er det viktig at de har fått høre at folk er opptatt av en ansvarlig skjenkepoltikk.

En ansvarlig alkoholpolitikk med god kontroll, reaksjoner ved lovbrudd, begrensede skjenketider og alkoholavgifter er effektivt for å redusere overskjenking og skjenking til mindreårige. Det vil gjøre byene våre tryggere i helgene

Hver uke er vi ute på stand ett eller annet sted i Norge. På våre stands kan de som ønsker det skrive under på et postkort som sendes til Helseministeren. Til sammen har vi i dag rundt 2000 kort, men vi må ha mange flere skal det gjøre inntrykk. Denne uken har vi fått 220 underskrifter i Namsos, mens i forrige uke fikk vi nesten 400 underskrifter i Molde og Volda.

For mer informasjon ta kontakt med Gisle Bangsund – gisle@iogt.no – som fungerer som kampanjeleder for standsaksjonene.