mirjetaintro

Norsk alkoholkultur sett med minoritetsøyne

IOGT har i ett år drevet prosjektet Intro, hvor vi vil støtte opp om minoritetsforeldre som forebyggere for sine barn, og fortelle om hvordan norsk alkoholkultur fungerer. Vi har vært inne i introduksjonsprogrammet i Oslo og Bærum. I 2015 er målet å spre det til ytterligere seks steder.

24. februar var det klart for seminar på hotel Bristol i Oslo hvor vi skulle utveksle erfaringer om dette arbeidet. Prosjektleder Mirjeta Emini åpnet seminaret med å presentere prosjektet så langt. Alle deltakerne i opplegget går gjennom to kursdeler. Det ene gir en overblikk på norsk alkoholkultur og – politikk. På det andre snakker man mer om hvordan foreldrene kan være gode forebyggere, om drikkemønstre og om kulturkollisjoner. I mange familier er alkohol ikke et tema, og det er en utfordring å gjøre temaet relevant.

Foruten Mirjeta, var Yvonne Larsen fra KoRus Oslo og Eli Østberg Baardseth fra Helseetaten i kommunen invitert. Larsen hadde alt for 10 år siden skrevet om temaet, og jobbet i dag med forebygging i kommunen. Mange av de strategiene vi bruker mot norske foreldre slår feil hvis vi bruker de mot minoritetsforeldre, mente hun. I mange tilfeller er det ungdommene som kjenner det norske samfunnet best. Det kan også være vanskelig å veilede barna når de selv ikke har erfaring med drikkepress eller russetid. Baardseth fortalte om ICDP-programmet, som er et forebyggingsprogram rettet mot foreldre. Programmets mål er bl.a å styrke kommunikasjonen mellom foreldre og barn.

I diskusjonen etter innledningene ble det særlig lagt vekt på at det å anerkjenne kulturen som mange av minoritetsforeldrene kommer fra, og lever i, må være et viktig utgangspunkt. Det er også i norsk sammenheng enkelt å gå utifra at alle i forsamlingen drikker alkohol, og å ikke bygge opp under forestillingen om at dette er selvsagt må inn som en forutsetning i forebyggingsprogrammene.