foreldresterkogklar

Sterk&Klar engasjerer foreldre

I løpet av januar, februar og mars gjennomfører vi til sammen 41 foreldretreff rundt om i landet på Sterk&Klar-skolene, forteller prosjektleder Roald Heggernes. Prosjektet, som IOGT har drevet siden 1998, hadde også nylig en motivasjonssamling for skole og foreldreutvalgskontakter.

- 34 deltakere fra 20 skoler deltok. På samlingen hadde vi et spesielt fokus på aktivitetskvelden for foresatte og elever som vi oppfordrer skolene til å gjennomføre på 9. trinnet. Vi har erfart at det at voksne og unge gjør positive handlinger sammen har en god forebyggende effekt, sier Heggernes. – Barn påvirkes av voksnes handlinger.  På motivasjonssamlingen deltok 34 deltakere fra 20 skoler.

De siste årene har stadig nye skoler tatt i bruk programmet. Heggernes synes det er en interessant utvikling at det stadig er flere kommuner som ønsker å gjøre bruk av programmet på samtlige av ungdomsskolene i kommunen.

Rektor Atle Tanum ved Dysjaland skole i Sola utenfor Stavanger er en av de som ser nytten av programmet på sin skole. – Selv om programmet først og fremst er et program som går ut på at ungdommen ikke skal komme i for tidlig kontakt med alkohol, er det også et program som forteller noe om viktigheten av det å være en tydelig og omsorgsfull voksen sier han.