Hopp og sprett og tjo og HELSE


JUBA“Hopp og sprett og tjo og hei”, sang Juba-barna fra Lørenskog og ga oss en oppskrift på god helse som var helt i samsvar med det  generalsekretæren i legeforeningen sa, og som Betty (96) etterpå viste selve kronbeviset på da hun spratt opp fra stolen sin for å hilse på kjente og ukjente.

Juba-barna sang og lekte Prøysen så levende ekte at vår egen barndom og den enkle hverdagsgleden smøg seg inn. Men da 3 småjenter trøkte til med “It´n Aksel, it´n Theodor, it´n Waldema” og den fjerde jenta som var så spinkel og lita durte i vei med” åååå itte je…”, ga vi oss bare over og forsto at dette var ikke bare småjenter. Beste jeg har sett på lange tider…

 

Bare helsa holder

Levealderen har økt uavbrutt de siste 200 år, sa Geir Riise i sitt foredrag. Den viktigste grunnen til det, er at vi har klart å bekjempe smittsomme sykdommer med vaksine. Nå tar mange av oss god helse for gitt. De hyppigste årsakene til tapte leveår i dag, er fedme, inaktivitet, alkohol og tobakk.

“Sittose” er vår nye folkesykdom – vi sitter for mye, og vi spiser for mye.

Rusmiddelbruk er et stort folkehelseproblem, fortsatte Riise og understreket at det ikke bare er brukerne som rammes, men også mellom 50.000 og 150.000 barn som lever med foreldre som har et risikofylt alkoholforbruk. 50 % av dem som legges inn på psykiatriske sykehus, har også et rusmiddelproblem. Alkoholbruk er en risikofaktor ved svært mange vanlige sykdommer, og medfører mange konsultasjoner i almennprasis.

Omfanget av alkoholproblemene i et land, står i forhold til gjennomsnittsforbruket. Derfor er en restriktiv alkoholpolitikk så viktig for folkehelsa.

God helse er ikke fravær av alle sykdommer. Å leve er å kjenne både smerte og glede. Gode relasjoner, begeistring og glede er av stor betydning for helsa, sa Riise og avsluttet med dette:

Helse er overskudd til å mestre hverdagen.

«En arbeider som drikker, tenker ikke. En arbeider som tenker, drikker ikke.»