gisle2

På veien for et Tryggere Uteliv

I 2015 har IOGT ekstra fokus på aksjonen Tryggere Uteliv. Dette fordi det er kommune og fylkestingsvalg og det er derfor viktig å mobilisere for en god alkoholpolitikk. I januar, februar og mars var Kampanjelederen i IOGT på mange steder i Norge med Tryggere Uteliv.

- I likhet med Hvit jul får vi mange positive reaksjoner når vi ute med Tryggere Uteliv, sier Kampanjeleder Gisle Bangsund. Han skal blant annet reise land og strand rundt før valget å samle inn underskrifter for å få lokalpolitikeren til å følge opp den lokale alkoholpolitikken.

I januar og februar befant han seg mye i Region Midt. Sammen med primus motor, Per Arne Lillebø, samlet de inn ca. 800 signaturer på kun åtte dager.  Disse dagene var fordelt mellom Ørsta, Volda, Molde, Ålesund og Namsos. På sistnevnte sted kom også lokalavisa for å lage et oppslag.

- Det er klart en aksjon som Tryggere Uteliv trekker pressen. Dette er noe som er viktig i alle lokalsamfunn og som engasjerer mange. Derfor er jeg opptatt av at vi skal ha mange aksjoner i hele landet før valget, sier en ivrig Bangsund.

De unge er mest positive
Det er tydelig at aksjonen tar opp et tema som mange bryr seg om. Undersøkelser viser at 80 prosent av Norges befolkning ønsker å ivareta hovedlinjene i alkoholpolitikken. Særlig er folk opptatt av det som skjer på klubber og puber rundt om i Norge.

- Det er svært gledelig at særlig de unge er så positive. Dette opplevde vi særlig i Volda. Dette er en utpreget studentby hvor det mange unge. Når vi stod på stand der, var studentene veldig positive og imøtekommende, sier Bangsund.

Hold trykket oppe
Etter mange aksjoner i Region Midt slang også Region Sør seg på. Både i Larvik og i Skien har det vært aksjoner. Også her har man fått inn en rekke signaturer. Videre på plakaten står nok en tur opp til Namsos.

- Det er viktig at vi holder trykket oppe. Vi skal samle underskrifter på krys og tvers i hele landet. I tillegg er vi aktive på nett. Dette skal politikeren få med seg, avslutter Bangsund.

IOGT oppfordrer alle til å signere aksjonen på tryggereuteliv.no og til å følge aksjonen på facebook.com/tryggereuteliv