(Vår virksomhet) Full fres 01 - BMX-bane

Fritidsopplevelser for livet

IOGT har etterhvert flere tiltak for grupper som sliter eller som av en eller annen grunn står i fare for å falle utenfor samfunnet. Både i våre lokale avdelinger, Enestående familier, på Møteplassen på Karmøy, gjennom frivilligsentalene våre og på Solhaug forebyggingssenter har vi aktiviteter hver uke. Det handler om sportsaktiviteter, drama, ferieturer, leire og naturopplevelser.

Denne uken fikk Solhaug forebyggingssenter 250 000.- i støtte fra staten til å etablere en fritidsbase ved fjorden litt nedenfor senteret. Her vil man kjøpe inn relevant aktivitetsutstyr og vi skal gjøre dette tilgjengelig for barn og unge som er i familier med lav økonomi og dårlige ressurser. Det handler om ferie og gode fritidsopplevelser for livet for flere familier. Dette kommer i tillegg til arbeidet som ellers drives på senteret.

Frivilligsentralen vår på Luster har også fått midler, men til friluftsaktivitet for person med innvandrerbakgrunn. Det vil bli turer i turstinetttet i nærområdet og spesielle arrangement som overnattingstur til en støl, opplevelser i fjellet og fisketur med lokale «eksperter». Dessuten vil man videreutvikle konseptet «Gauturar» i sammenheng med leksehjelp og informasjonsformidling til innvandrere i kommunen. Man vil motivere til felles gåturer mellom innvandrere og lokale folk med tanke på språktrening og nettverksbygging.