foreldresterkogklar

Gode tilbakemeldinger fra foreldre

For 4. gang har Sterk&Klar i vår gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldre på 10. trinnet om hvordan de har opplevd å delta i Sterk&Klar-aktiviteter ved sin skole. Tilbakemeldingene er også i 2015 svært positive, forteller prosjektleder Roald Heggernes. Positivt er det også at svarprosentene stadig øker. Av 387 som fikk spørsmål fra oss i år på siste møte i 10. trinn var det det 65% som svarte. I 2014 var svarprosenten 61%.

Omtrent samtlige som ble spurt (99%) synes at Sterk&Klar har rett fokus når programmet fokuserer på samarbeid mellom foreldre og kontakten mellom unge og voksne. Like mange svarer også at foredragene i programmet har vært inspirerende og gitt tips og råd som de har nytte av i hverdagen.

93% (mot 92% i 2014) svarer JA på at de gjennom Sterk&Klar har blitt mer bevisst på å bruke tid på samtale og kontakt med ungdommen og 94% (mot 93% i 2014) svarer JA på at de gjennom Sterk&Klar har blitt styrket i troen på at de kan påvirke sitt barns valg.

Det mest positive ved undersøkelsen er kanskje at andelen foreldre som svarer JA på at de tror deres engasjement i Sterk&Klar har påvirket sin ungdoms syn på alkohol, har økt de siste årene.

I 2015 var det 71% som trodde dette. I 2014 var det 69%, i 2013 64% og i 2012 58%. I år var det dessuten 7% av de spurte som svarte nei og 22% som svarte vet ikke.

Her er noen av kommentarene fra foreldrene:

«Interessant og lærerikt, håper skulen fortsett med dette programmet»

«Flott program – hilsen mor til 4»

«Sterk&Klar eit flott program, som eg er glad for at vi fått vore med på. Håper ein etterkvart kan starte tidlegare – kanskje alt i barnehagen»

«Fantastisk å ha fått vore med på Sterk&Klar»

«Et bra tiltak skulen har gitt oss foreldra»

«Tusen takk for å ha gjort en forskjell for mine tre flotte ungdommer»