Program for IOGT Concordia, 2016/2017

Skedsmogt 7, 2000 Lillestrøm
E-post: iogt.concordia@gmail.com
Hjemmeside: iogt.no/concordia

Møtedag: Hver torsdag kl 19.00 i Concordiabygget, Skedsmogt 7, 2000 Lillestrøm.

Leder: Bjørg Fohlin, Skolevn 18B, 2005 Rælingen
bfohlin@gmail.com Mobil 90 63 45 29
Nestleder og leder
Concordiabygget: Bård Sund, Vangensteinvn 8B, 2005 Rælingen
bard.sund@gmail.com Mobil 99 69 94 63

Sekretær: Laila Amundsen, Kvennhusvn 4, 2008 Fjerdingby
ar-amu@online.no Mobil 92 80 39 39

Kasserer: Eivind Fohlin, Skolevn 18B, 2005 Rælingen
fohli@online.no Mobil 91 18 56 13

Studieleder: Bjarne Wik, Chr Tomtersv 3B, 2005 Rælingen
bjawik@frisurf.no Mobil 90 51 61 82

Rådet: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og studieleder

Medieansvarlig: Karin Vilming Mobil 93 48 04 02
karin.gv@online.no

Utleie av møtelokaler i Concordiabygget: Eivind Fohlin/ Mobil 91 18 56 13

Program 2. halvår 2016
01.09 Sommerminner. Rapport fra Inspirasjonskonferanse
08.09 Ut i verden m/ Bjarne
15.09 IOGT Concordia 135 år
22.09 Fellesmøte med Lørenskog
29.09 Glimt fra Rhindalen
06.10 Godtemplardagen markeres sammen med Lørenskog. Raja med familie
13.10 Program ved Øystein og Karin
20.10 Disponibel
26.10 Kaffeselskap Bryn
27.10 Møtet sløyfes
03.11 Forut-kveld
10.11 Terje Vigens strabasiøse ferd v/ Bård
17.11 Vi besøker Lørenskog. Musikalsk kryssord v/ Britt Haaland og Egil Schanke
24.11 Forberedelse til julemesse
01.12 Grøtkveld
08.12 Disponibel
15.12 Jul i vårt hus

Program for våren 2017 vil bli lagt ut på vår hjemmeside iogt.no/Concordia og annonseres i Romerikes Blad.