Program for IOGT i Oppegård, 2016/2017

Leder: Bjørg Midtbø Sørli, Vardeveien 10, 1413 Tårnåsen
Tlf.: 66 80 25 29 Mobil: 48 60 03 17
E-post: bjorgm.sorli@outlook.com

Nestleder: Arvid J. Johnsen, Holmbrua 3, 3211 Sandefjord
Mobiltlf.: 91 56 74 25
E-post: a-jjohns@online.no

Sekretær: Gunn-Bjørg Wisløff, Chr. Sindingsvei 9, 1410 Kolbotn
Tlf.: 66 80 24 76 Mobil: 47 81 24 95.
E-post: gbwisloff@mail.com

Økon.leder: Arne Sørli, Vardeveien 10, 1413 Tårnåsen
Tlf.: 66 80 25 29 Mobil: 48 19 96 96
E-post: arnsoer2@online.no

Program.kom.: Gunn-Bjørg Wisløff og Bjørg Midtbø Sørli

Revisor: Sigurd Birkelund, Bragesvei 14, 1412 Sofiemyr
Tlf.: 66 80 20 25 Mobil: 91 80 72 14
E-post: sjbirke@online.no

Møtene holdes om formiddagen, 2. torsdag i måneden, privat.

Program 2. halvår 2016
August: Høsttur til Linderud gård
08.09 Sommerminner
13.10 Alkohol i Folkehelsemeldingen v/ Hanne Cecilie Widnes
10.11 Hans Børli-program v/ Odd Gunnar Fosslien
08.12 Julemøte

Program for 1. halvår 2017
12.01 Rusforebygging i flerkulturelt perspektiv v/ Mirjeta Emini
09.02 Årsmøte. Alkohol/helse.
09.03 Enestående familier v/ Grete Tveter.
20.04 Program ved vår nestleder Arvid- (opplevelser/erfaringer fra sine mange år i IOGT.)
11.05 Vi innbyr gjester?

Sommertur i juni-