Program for Losje IOGTs Formiddagstreff, 2016/2017

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B.

Leder: Fredrik Saugstad, Eftasåsen 42, 0687 Oslo.
Tlf:22 26 13 37/977 56 206 E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Nestleder: Bergfinn Aabø, Grønnegt. 3, 0350 Oslo
Tlf: 22 69 26 52 E-post: bergfinn.aabo@gmail.com

Sekr./Kass. Reidun Janssen, Solbakkeveien 1c, 0678 Oslo
Tlf: 22 26 37 53 E-post: rela-ja@online.no

Styremedlem: Ragnhild Brænden, Trollvn. 10, 1482 Nittedal
Tlf: 67 07 18 47

Program 2. halvår 2016
08.09 Nytt fra IOGT
06.10 Vi feirer godtemplardagen
03.11 Inger har ordet!
01.12 Nå er det snart jul igjen

Program 1. halvår 2017
05.01 Tanker ved årsskiftet v/ Kari
02.02 Årsmøte – Bingo
02.03 FORUT – nytt
06.04 Påskenøtter
04.05 Kom mai du skjønne milde