Program for Losje Rechabs Minde, 2016/2017

Møter annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård

Leder: Svein Sæterdal, Rødbergvn. 75, 0591 Oslo
E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com Tlf: 97 79 96 45

Nestleder: Håvard Tangen, Steinspranget 65, 1156 Oslo
E-post: haav.tangen@gmail.com Tlf: 93 42 43 25

Sekretær: Norunn Brydalseggen, Dælenenggt. 3a, 0567 Oslo
E-post: nobr@online.no Tlf: 22 38 41 52/47 24 02 57

Kasserer: Kari Solheim, Kristins vei 20, 0669 Oslo
E-post: th-solh@online.no Tlf: 22 26 84 41/97 68 21 07

Program 2.halvår 2016
13.09 Vel møtt( oppsummering av sommerens begivenheter )
27.09 Blå-Kors arbeid i Oslo ved Sten Magne Berglund
11.10 Lambertseter gård før og nå ved Kai Adelsøn
25.10 Norunn disponerer kvelden
08.11 Fra dansk prins til folkekonge i Norge ved Bård Sund
22.11 137 år siden stiftelsen av losjen. Muntre minner frå Sogn ved Alv Reidar Dale
06.12 Snart er det jul igjen. Vi møtes hos Kari og Thor
20.12 Møtet sløyfes

Program 1. halvår 2017
17.01 Godt nytt år ved Håvard Tangen
31.01 Årsmøtet. + ” Rechabitten ” ( losjens årsavis )
14.02 Forebygging i et flerkulturelt perspektiv ved Mirjeta Emini
28.02 Møtet sløyfes
14.03 Alt kan skje når Fredrik disponerer kvelden
28.03 Forut ved Kari Hagen
11.04 Møtet sløyfes- påskeuken
25.04 Fossumkollektivet. Rusbehandling for ungdom ved Jofrid Saugestad
09.05 Fredsminner
23.05 På tur med Bjarne Wik
06.06 Anders Hovdens liv og diktning ved Håvard Tangen
20.06 Ut i det blå. Svein inviterer til Solvang Kolonihage hytte 64