Program for Losje Skjold, 2016/2017

Leder: Reidulv Kleppe, Roald Amundsensgt. 2A, 2319 Hamar
Tlf: 62 53 17 48 Mobil: 41 68 87 71

Kasserer: Solbjørg Grorud, Åshøgdvegen 468, 2360 Rudshøgda
Tlf: 62 35 53 41 Mobil: 90 15 53 41

Nestleder: Stein Johnsen, Furubergvn. 205, 2316 Hamar
Mobil: 91 69 38 33

Møteplan 2. halvår 2016 Møteplan 1. halvår 2017
13.09 10.01
11.10 14.02
08.11 14.03
13.12 04.04
09.05
Tur i juni

Vi er blitt så få igjen at heretter går møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00. Det blir underholdning, bevertning og utlodning på hver møte.