Program for Losje Ungdommens Vel, 2016/2017

Møte en tirsdag i måneden kl. 19.00 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B.

Leder: Anne Marie Hovland, Gamlehagen 15, 1151 Oslo. Tlf: 22 28 39 72

Nestleder: Per Herman Leirtun, Kurvn. 8, 0495 Oslo.
Tlf: 22 22 61 52 E-post: per.leirtun@gmail.com

Sekretær: Reidun Janssen, Solbakkeveien 1c, 0678 Oslo.
Tlf: 22 26 37 53 E-post: rela-ja@online.no

Kasserer: Rita Leirtun, Kurvn. 8, 0495 Oslo.
Tlf: 22 22 61 52 E-post: per.leirtun@gmail.com

Program 2. halvår 2016
20.09 Høstfest med besøk fra losjene i Askim, Rakkestad og Sarpsborg.
Vertskap: Programkomiteen.
18.10 Quiz ved Rita
Vertskap: Reidun og Thorleif
15.11 «Østmarka fra da til nå» v/ Even Saugstad
Vertskap: Rita og Per Herman
13.12 Nå er det jul igjen!
Førjulsfest ved «jentene»

Program 1. halvår 2017
10.01: Framtidens IOGT?
Vertskap: Anne Marie og Kåre
07.02 Årsmøte – Bingo
Vertskap: Reidun og Thorleif
07.03 «Guttas» kveld
04.04 Juba-kveld
Vertskap: Rita og Per Herman
02.05 «Kom mai, du skjønne milde»
Vertskap: Anne Marie og Kåre
30.05 Ut i det blå!