Program for Losje Vårsol, 2015/2016

Møter annenhver søndag kl 19 i losje Vårsols lokale, Fr. Nansensv 13 B, 2816 Gjøvik

ØT Thor Strandhaug, Frusethenga 83, 2817 Gjøvik
Tlf: 97 69 77 23 E-post: thor.strandhaug@online.no

VT Ellen Aurlund, Kirkegt 4, 2821 Gjøvik
Tlf: 95 70 82 14

S Kirsten Tangen, Rådyrsvingen 1, 2827 Hunndalen
Tlf: 93 03 30 55 E-post: ki-tang@online.no

FS Ingolf Aurlund, Kirkegt 4, 2821 Gjøvik
Tlf: 45 85 34 62 E-post: flogni@online.no

Stl Solbjørg Tangen, Lundsgt 36, 2815 Gjøvik
Tlf: 93 40 14 35

FØT Knut W. Jensen M/BL Anne-Karin Jensen
K Lilli Pedersen VM Oddveig Strandhaug
VS Margit Johansen DV Linda Dahle
Org. Kirsten Tangen

Program for 2. halvår 2015
30.08 «Åpen dag» på Knutbakken
13.09 Høstfest
27.09 Kåseri om Jaffe-familien v/Rolf Norland
11/10 Hans Børli-program v/Odd Gunnar Fosslien
25/10 Gla’kveld
08/11 Litteraturkveld v/Bente Bratlund
22/11 FORUT-kveld
05/12 Adventsfest (lørdag)
29/12 Juletrefest (5. dag jul kl 17)

Møtedager for 1. halvår 2016
3/1, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 17/5
Programmene for møtene blir fastsatt senere og bekjentgjøres gjennom annonsering og medlemsbrev.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til losjens tillitsmenn.

Henvendelser angående leie av Losje Vårsols lokale gjøres til Ingolf Aurlund, tlf: 45 85 34 62 eller e-post: flogni@online.no

Junioraktiviteter i området:
JUBA-klubben Gjøvik v/Anne-Karin Jensen, tlf: 95 96 12 73 – annekarinjensen@hotmail.no
JUBA Redalen v/Katrine Engen, tlf: 94 78 21 43 – katrine611@hotmail.com
SeHer JUBAteater v/Elin Åsletten Goplen, tlf: 90 74 59 08 – elingo_93@hotmail.com
JUBA Vingrom v/Katrine Engen, tlf: 94 78 21 43 – katrine611@hotmail.com