Program for Fremtidens Vel, 2016/2017

Leder: Espen Dahl Svendsen, Sagstuveien 5a, 0976 Oslo (evt. Astridsgt. 49, 1709 Sarpsborg).
Tlf: 41 51 16 55
E-post: espen.svendsen@dnb.no

Postadresse til losjen: Sekr. Jon-Ivar Iversen, Gaustadgt. 10, 1482 Nittedal
Tlf: 67 07 10 38

Møtene holdes i losjelokalet, Grorudvn. 39, Oslo, kl. 19.00 hver 1. onsdag i måneden sept-mai. Ved behov, møte 3. onsdag i måneden.

Program 2. halvår 2016
07.09 Hva skjedde i sommer?
05.10 Livet på et asylmottak v/ Kristine
02.11 Historiske glimt
07.12 Julemøte. Losjene innbys

Program 1. halvår 2017
04.01 Nytt år for IOGT
01.02 Årsmøte
01.03 Forut
05.04 Vår i sikte
03.05 Kom mai du…
Kanskje sommerutflukt