Side-12-bilde-hanne-gade-ringdal

Foreldre er de viktigste forebyggerne

Leder i IOGT, Hanne Gade Ringdal, oppfordrer Helseministeren til å iverksette tiltak som sikrer at alle foresatte får delta i program som setter fokus på foreldrerollen, og som gir støtte og veiledning til deres arbeid med å forebygge rusproblemer blant barn og unge. IOGT, som selv har mange års erfaring med denne type foreldreprogram, mener nå at det er nødvendig med et tettere samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner for å sikre at alle foresatte til elever i ungdomsskolene kan få ta del i dette.

IOGT, godt støttet av så vel nasjonale som internasjonale studier, har gjennom foreldreveiledningsprogrammet Sterk&Klar entydig positive erfaringer med at gode relasjoner mellom foresatte og deres ungdommer bidrar til at ungdommene drikker mindre. De ser også ut til å ha mindre atferdsproblemer enn ungdommer i familier som ikke har en slik relasjon. Fra de norske Ungdata-undersøkelsene vet vi at ungdom ønsker tydelige foresatte og klare regler når det gjelder rusmiddelbruk.