jubal

Ida Braaten valgt til ny leder i Juba

Juba, barneorganisasjonen til IOGT, holdt sitt landsmøte på Haraldsheim i Oslo i helgen. Samtidig med landsmøtet var det også ledersamling hvor de lokale lederne fikk gode innspill til arbeidet hjemme. Perioden har vært god for Juba, sier de i sin årsmelding. Tre år på rad har medlemstall og antall lag holdt seg stabilt. Juba, som ble stiftet for seks år siden, da IOGTs Juniorforbund og DNTB (Det Norske Totalavholdsselskaps Barneorganisasjon) gikk sammen, har brukt mye ressurser de siste årene på å få skapt en felles identitet og få alle systemer på plass. Samtidig har man videreført aktiviteter fra de to organisasjonene som vintertreff, sommerleire og Kulturverksted på høsten.

I arbeidsplanen står medlemsverving og dannning av nye lag sentralt. Det er viktig at alle ledd i organisasjonen har fokus på medlemsverving, sier planen. Barneleir og aktivitetsleir om sommeren vil bli videreført, det samme prosjektene “Hvem blir Norgesmester” og “Trygg Oppvekst”. Det første er en spørrekonkurranse i ungdomsskolen, det andre er et modningsprogram der unge får sette ord på tankene sine i gruppesamtaler. Det er ønskelig å knytte prosjektene tettere opp til organisasjonen, og drive de slik at de kan være med på å initiere nye Juba-lag og flere medlemmer.

Ida Braaten ble valgt til ny leder i organisasjon. Ida arbeider i dag i IOGT. Katrine Engen og Ole Hans Styrmo Fjellvang blir med vidare frå det gamle styret. Nye styremedlemer er Stina Bergsmark, Martin Hermstad Løvlien, Grete Wiik og Kjetil Vesterås.

Bilde: Ny leder i Juba, Ida Braaten (til høyre) sammen med leder i IOGT, Hanne Gade Ringdal.