Screenshot-2015-09-14-09.09.25

IOGT International tilstede når nye utviklingsmål vedtas i FN

Denne uken vedtas FNs nye utviklingsmål frem mot 2030. Disse erstatter de såkalte tusenårsmålene som ble satt i 1990. Store ting har skjedd siden den gangen, selv om ikke alle målene er nådd. Nå kommer 17 nye utviklingsmål og hele 169 delmål som verdenssamfunnet kan måles ut fra. Blant annet å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030, bekjempe menneskeskapte klimaendringer og redusere ulikheter i og mellom land.

Dette blir også første gang at det i målene nevnes behovet for å gjøre noe med de globale rusproblemene. Utviklingsmål nummer tre handler om å sikre og fremme god helse for alle. Og et av delmålene her er å styrke forebygging og behandling av rusmisbruk, inkludert narkotikamisbruk og skadelig bruk av alkohol.

Leder i IOGT International, Kristina Sperkova er i New York i forbindelse med møtene. I sin blogg skriver hun at for 11 av de 17 målene så er alkoholbruk et hinder. Dette viser hvordan skadene ved alkoholbruk slår inn på mange ulike felt. Bak utarbeidelsen av de nye utviklingsmålene lå et ønske om å gå løs på hovedårsakene til manglende utvikling. Da kan man ikke se bort fra alkoholbruk, mener Sperkova, men man må gjøre de nødvendig tiltakene for å redusere bruken.

Kristina Sperkove blogger under møtet, og den første bloggen kan dere finne på IOGT-I sine nettsider her.