Bonusbarn2

Barn, bonusbarn og NARKOTIKAPOLITIKK

Sønnen min på 14 år, bonusbarna på Haugerud, i Juba og Forut er grunnen til at jeg står her, sa Dag Endal i innledningen til sitt foredrag og ga oss alle en veldig god grunn til å bry oss.

I store deler av verden foregår det en intens dragkamp mellom ytterpunktene i narkotikadebatten – på den ene siden står “krig mot narkotika” som vil ha harde straffer for all berøring med narkotiske stoffer og på den andre står legaliseringsbevegelsen som vil at cannabis skal produseres, markedsføres og selges som en ordinær lovlig vare. Den store majoriteten i midten vil ha en bred, balansert og human narkotikapolitikk. Problemet er at denne majoriteten er preget av taushet.

Neste år samles FN til UNGASS 2016 for å vedta endringer i narkotikapolitikken. Skal det resultere i de forbedringene som flertallet ønsker, må flere engasjere seg. Heldigvis for oss, er Dag er en av dem. Han representerer en av de mange frivillige organisasjonene som deltar i forberedelsene til denne sesjonen.

Dag er opptatt av å ta vare på det som virker i dagens politikk, forbedre det som er dårlig og ta nye utfordringer på alvor. Norge er et eks på at den politikken vi har, langt på vei lykkes, sier han og viser at vi ligger nederst i forbruk av narkotiske stoffer i sammenligning med andre vestlige land.

En helhetlig politikk kan ikke bare satse på å hjelpe dem som allerede sliter med rusproblemer, men må også hindre at problemer oppstår. Dess mer samfunnet satser på forebygging dess mindre trenger samfunnet å bruke på skadereduksjon.

Men debatten dreier seg ikke bare om forebyggende helsepolitikk, det er også en kulturkamp der mektige finansfolk slik som George Soros, Richard Branson og Peter Lewis er involvert. De hevder at hasj er mindre farlig enn alkohol og støtter legaliseringsbevegelsen med millionbeløp.

I USA der delstatene Colorado, Washington, Oregon og Alaska har legalisert cannabis og mange andre stater har avkriminalisert, tilbyr cannabis-industrien stadig nye produkter – ikke bare stoff og sigaretter, men cannabis-kaffe, -te, -kjeks, -sukkertøy, -tyggegummi. Medisinsk cannabis markedsføres som vidundermedisinen som kurerer alle mulig plager – uro, stress, smerter, overgangsplager – og gir bedre sex, harmoni og lykke. Big Marihuana er i gang.

Men lærere i Coloradoskolene er bekymret for cannabisgodteriene som appellerer så sterkt til barn, og foreldre som røyker marihuana når de er sammen med barna sine. Barnehospital rapporter om et økende antall barn som kommer til sykehus fordi de har fått i seg marihuana.

Hva trenger vi å forbedre her hos oss? spør Dag til slutt og kommer tilbake til forebygging – lokal forebygging i alle kommuner og mer penger til tidlig innsats er nødvendig. Alternative reaksjoner på narkotikabruk, mer rehabilitering i legemiddelassistert behandling, mer medikamentfri behandling, mer oppfølging av dem som har vært til behandling, og en spesiell overdoseinnsats er også viktig. Vårt høye antall med overdosedødsfall er helt uakseptabelt og må ned.

I debatten etterpå var det god anledning til å stille spørsmål og komme med egne synspunkter og vi drøftet trappetrinnshypotesen, alkohol er farligere enn hasj, cannabis som medisin, høye utgifter til politi og rettsvesen pga narkotikaforbrytelser, Portugal etter legalisering og kunnskapsbasert forebygging.

Dag og hans samarbeidspartnere har akkurat lansert en ny nettside narkotikapolitikk.no der du kan lese mer.

narkotikapolitikk