Program for Askims Fremtid, 2016/2017

Leder: Steinar Kløverød, Joneløkkveien 28, 1870 Askim
Tlf: 69 81 18 85/92 60 35 98 E-post: steinarkloverod@gmail.com

Nestleder: Ingolf Olsen Åsly, Postboks 145, 1801 Askim
Tlf: 95 77 24 30 E-post: ingoolse@online.no

Sekretær: Tora Østbye, Granholtvn. 13, 1831 Askim
Tlf: 46 41 24 10 E-post: tora@ostbye.net

Kasserer: Ellinor Kolstad, Orelia 12, 1807 Askim
Tlf: 69 88 17 72

Styremedlem: Willy G. Johansen, Hovsvn. 7, 1831 Askim
Tlf: 97 15 45 93 E-post: willy.g.johansen@hotmail.com

Program 2. halvår 2016
29.08 (kl.18.30) Program v/ Inger-Johanne og Harry
26.09 (kl.18.30) Program v/ Willy
31.10 (kl.18.30) Program v/ Ragnhild og Steinar
28.11 (kl.18.30) Julemøte v/ Håkon og Håvard

Program 1. halvår 2017
30.01 (kl.18.30) Program v/ Ingolf
27.02 (kl. 18.30) Årsmøte. Program v/ Ellinor
71.03 (kl.18.30) Program v/ Tora og Ludvig
24.04 (kl.19.00) Vårfest

Møtene holdes i KABBs lokaler i Skogveien 22, 1831 Askim