Program for IOGT Bryn, 2016/2017

Leder: Per Janssen, Solbakkeveien 1B, 0678 Oslo
Tlf: 22 27 76 45 E-post: per-jans@online.no

Nestleder: Sigurd Edv. Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf: 22 27 43 02 E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Sekretær: Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf: 99 55 69 75 E-post: unni.kristiansen@gmail.com

Øko.leder: Sigurd Edv. Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf: 22 27 43 02 E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Kasserer: Lea Gullerud, Skøyen Allé 8, 0667 Oslo
Tlf: 22 27 43 02 E-post: sedv.gullerud@vikenfiber.no

Varasekretær: Elsie Andersen, Kristoffer Robins vei 40, 0978 Oslo
Mobil: 22 10 11 29 E-post: oddvar1936@gmail.com

Losjerådet: Leder, nestleder, sekretær og kasserer
Revisor: Øyvind Nedre
Programansvarlig: Oddvar Andersen og Thor Solheim
Kjøkkenkomitéansvarlig: Anne Karin Ingelsrud
Valgkomité: Arne Ingelsrud
Planutvalg: Per Janssen, Sigurd Edv. Gullerud, Unni Kristiansen, Thor Solheim og
Oddvar Andersen

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00 hvis ikke annet er bestemt.

Program 2. halvår 2016
31.08 Vel møtt igjen. Sentralkontoret overrasker
Ansvarlig: Per
28.09 Reisebrev fra Kari Hagen
Ansvarlig: Thor
26.10 Kaffeselskap/Områdetreff.
Ansvarlige: Anne Karin, Arne, Elsie og Oddvar
30.11 Juba, Juba!
Ansvarlig: Unni
21.12 Julemøte.
Ansvarlige Lea og Sigurd

Program 1. halvår 2017
25.01 Årsmøte IOGT Bryn
Ansvarlige: Rådet
22.02 Konkurranser
Ansvarlige: Anne Karin og Arne
29.03 Ansvarlige: Lea og Sigurd
26.04 Årsmøte Solbrynfondet.
Ansvarlige: Unni og Øyvind
31.05 Tur.
Ansvarlige: Oddvar og Thor

30.08 Vel møtt igjen. Foran Stortingsvalget 2017
Ansvarlig: Per

Jubaleder: Unni Kristiansen, Solbakkeveien 1A, 0678 Oslo
Tlf: 22 26 86 81 E-post: bryn@juba.org
Møter hver tirsdg kl. 18.00-19.30 i samlingssalen på Manglerud skole.