Betal kontingenten din

Betal kontingenten din

Nå er det tid for å fornye medlemskapet i IOGT.
Det trengs mange og sterke stemmer i alkoholdebatten! Alt for mange rammes av eget eller andres rusmisbruk og norsk alkoholpolitikk er under press.

IOGT gjør en nødvendig og viktig jobb, og det er stadig flere som får øynene opp for dette. Stadig flere melder seg inn i IOGT og vi får gjennomslag i det politiske miljøet for det vi gjør. IOGT mobiliserer politikere og folk flest til å ta standpunkt for en alkoholpolitikk som gjør lokalmiljøene våre tryggere.

Like nødvendig er innsatsen vi gjør gjennom våre mange Sammen om nøden-sentre der rusmisbrukere gis tilbud om omsorg og rehabilitering, eller i Enestående familier der aleneforeldre og barna får tilbud om morsomme aktiviteter sammen. Gjennom foreldremøter i Sterk&Klar-prosjektet gir vi råd om hvordan vi kan styrke det positive forholdet til ungdommen og holde dem unna alkohol og andre rusmidler. På Solhaug og på Møteplassen får utsatt ungdom en ny sjanse. Og vi inkluderer flyktninger og innvandrere i norsk rusfri kultur gjennom Intro og Kvinner kan.

Som medlem er du viktig for IOGTs arbeid. Du kan selv velge hvordan du vil delta. Du kan bli med i en av våre lokalavdelinger, delta som frivillig, like IOGT på Facebook, bidra for en av våre kampanjer eller støtte oss som medlem. Les mer om oss på www.iogt.no og i medlemsbladet Aksent som du får i postkassen fem ganger i året.

Det er viktig å vise at vi er mange som tar standpunkt for et samfunn der rusmidler tar mindre plass. Skulle du likevel ønske å melde deg ut kan du sende en mail til iogt@iogt.no eller ringe 23 21 45 80. Du kan også kontakte oss dersom kontingenten ikke har kommet frem i posten eller du har mistet den.